گفت و گو با برادران اسحاقی، نوازندگان موسیقی ایرانی

12 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

برنامه شباهنگ با میثاق و متین اسحاقی، دو برادری که فعالیت نوازندگی خود در موسیقی ایرانی را از ایران آغاز کرده اند، گفت و گو کرده است. این دو برادر برنامه هایی مختلفی با گروه کوبانگ برگزار کردند.