ممانعت از اجرای یک نوازنده مسیحی در روز کریسمس در تهران

06 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طی سال های اخیر موج تازه ای از محدودیت ها برای نوازنگان زن در ایران شکل گرفته است در تازه ترین مورد روز یکشنبه در کنسرت بنیامین بهادری در تهران، حراست مانع حضور یک نوازنده زن روی صحنه شد. گزارشی از افشار سیگارچی