رضا علیجانی: دستگاه امنیتی ایران یک پله درباره میرعلی موسوی کوتاه آمده

23 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک چهره سرشناس محافظه کار در ایران می گوید میرحسین موسوی که بیش از دو هزار روز در بازداشت خانگی است، پیشنهاد برای رفع حصر و بازداشت خانگی را نپدیرفته است. در این رابطه با رضا علیجانی روزنامه نگار در