رضا علیجانی: دستگاه امنیتی ایران یک پله درباره میرعلی موسوی کوتاه آمده

23 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

یک چهره سرشناس محافظه کار در ایران می گوید میرحسین موسوی که بیش از دو هزار روز در بازداشت خانگی است، پیشنهاد برای رفع حصر و بازداشت خانگی را نپدیرفته است. در این رابطه با رضا علیجانی روزنامه نگار در