مهرانگیز کار: عذرخواهی مرتضوی شاید آموزه‌ای باشد برای کمک به او در پرونده کهریزک

22 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهرانگیز کار حقوقدان مقیم آمریکا درباره اینکه آیا عذرخواهی سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در ارتباط با وقایع بازداشتگاه کهریزک منجر به بسته شدن آن پرونده خواهد شد، به صدای آمریکا گفت از آنجا که اصول قضایی در ایران رعایت نمی‌شود، شاید این آموزه‌ای باشد از سوی مقامات قضایی برای کمک به او.