رکود اقتصادی ایران در آستانه حضور شرکت های خارجی همچنان ادامه دارد

01 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو ماه پس از توافق هسته ای وین، شرکتهای خارجی خود را آماده میکنند تا پس از برداشتن تحریم ها در اقتصاد ایران، یعنی اقتصادی که بزرگتر از اقتصاد تایلند، و از نظر منابع نفتی با کانادا رقابت میکند، سرمایه گذاری کنند.