توضیحات نرگس محمدی درباره بیماری‌های مشکوک زندانیان سیاسی

05 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نرگس محمدی که به تازگی از زندان آزاد شده در صحبت‌هایی نسبت به وضعیت سلامتی آرش صادقی که مبتلا به سرطان شده هشدار داد و از بیمار شدن خود و سایر زندانیان به دلیل شرایط نامساعد زندان‌ها و تجویز داروهای مشکوک خبر داد.