دردسرهای ژست های مشابه با کارداشیان برای مدلهای ایرانی

31 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حکومت ایران این مدل های ایرانی را به خاطر شباهت ژست هایشان با کیم کارداشیان مورد پیگرد قرارداده است. دستگاه قضائی با آن دسته از شهروندان که از اینستاگرام استفاده می کنند برخورد می کند و می گوید کیم کارداشیان عامل غرب است و می خواهد زنان مسلمان را فاسد کند.