دستور رهبر ایران برای توسعه توان موشکی

17 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه دیپلمات های ایرانی در وین سرگرم چانه زنی برای برداشتن تحریم های تسلیحاتی علیه ایران هستند رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار توسعه توان موشکی این کشور شده. برداشتن تحریم های تسلیحاتی یکی از موارد محل اختلاف ایران و کشورهای غربی در مذاکرات هسته ای است. گزارش آرش سیگارچی