نشست مقدماتی کشورهای صادرکننده گاز در تهران برگزار شد

30 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران میزبان اجلاس مجمع کشورهای صادر کننده گاز است . جلسات مقدماتی این نشست فوق العاده روز شنبه ۳۰ آبانماه در پشت درهای بسته آغاز شد و هدف اصلی اش تهیه پیش نویس بیانیه سومین اجلاس سران است.