لیبی پس از قدافی و عراق پس از صدام

20 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی صدرزاده – کارشناس و تحلیلگر رویدادهای جهان عرب: درست است که راه حل سیاسی سوریه با اسد هم مرتبط است اما نگرانی از سرنوشت لیبی و عراق پس از قذافی و صدام باعث شده تا آمریکا نسبت به حفظ ساختار نظام سوریه مراقب باشد