وقتی مردان به کمک زنان علیه حجاب اجباری آمده اند

11 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مردان در ایران به دفاع از زنانی برخاسته اند که با حجاب اجباری مخالف هستند. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارش خود در این زمینه چگونگی شکل گرفتن چنین جنبشی را بازگو کرده است که ابتکار یک ژورنالیست ایرانی مقیم نیویورک آغازگر آن بوده است.