اولویت دادن به پناهندگان سوریه در اروپا، موجب اعتراض دیگر متقاضیان پناهندگی شد

10 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کشورهای اروپایی که در میزبانی از سیل پناهجویان در ماههای اخیر با مشکل روبرو شده اند، در اقدامی گزینشی پذیرش پناهجویان سوری ها را در اولویت قرار دادند. پناهجویان ایرانی نیز در مرز مقدونیه به یونان در اعتراض به عدم رسیدگی به درخواست پناهندگی آنها، اعتصاب کرده اند.گزارش شپول عباسی