دو هزار کودک بیوه در ایران؛ نشانه چیست؟

27 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طیبه سیاووشی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اشاره به وجود دو هزار کودک بیوه در ایران نسبت به سقط جنین های مکرر برخی کودکان ابراز نگرانی کرده است. وی گفته است طرح افزایش سن ازدواج کودکان تحت تاثیر آمار افزایش تعداد پدیده کودک ‌همسری و تبدیل آن به کودک بیوه‌هاست. گزارش مسعود سفیری