اشتیاق سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار ایران بیشتر می‌شود

14 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازار خفته ایران برای سرمایه گذاران غربی از جذابیت خاصی برخوردار است.این مطلب را از سیل هیات های اقتصادی اروپائی که این روز ها به تهران می روند بخوبی می توان دریافت.