گزارش های نگران کننده از وضعیت وکلای زندانی در ایران

26 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وضعیت گروهی از وکلای زندانی در ایران که به اتهامهای سیاسی زندانی شده اند نگران کننده گزارش شده است. نهادهای بین المللی مدافع آزادی بیان می گویند موارد نقض حقوق بشر در ایران با وجود روی کار آمدن دولتی میانه رو همچنان ادامه دارد. گزارش کوروش صحتی