وکیل رامین پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران ادعای دادگستری را رد کرد

14 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درپی صدور اطلاعیه دادگستری کردستان مبنی بر اینکه رامین حسین پناهی زندانی محکوم به اعدام کرد مشی مسلحانه و تروریستی را دنبال می کرده است و دشمنان نظام جمهوری اسلامی قصد دارند او را تبرئه کنند حسن احمدی نیاز وکیل مدافع رامین حسین پناهی در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا به این اطلاعیه واکنش نشان داد.