سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت تنها جراح شهرستان ممسنی، دروغ می گوید

13 مرداد 1394