دادستان کل ایران: ۱۸ هزار پرونده زمین خواری در ایران وجود دارد

11 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ابراهیم رییسی دادستان کل ایران از وجود هزاران پرونده مربوط به زمین خواری در دستگاه قضایی ایران خبر داده است .پیشتر گروهی دیگر از مقامات با انتقاد از پدیده زمین خواری از مربوط بودن تعدادی از این پرونده ها به مقامات حکومتی و نظامی خبرداده بودند. گزارش کوروش صحتی