فیلمی از سخنان «اسماعیل بخشی» از کارگران معترض «نیشکر هفت‌تپه» قبل از دستگیری

27 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


در چهاردهمین روز اعتصاب کارگران  «نیشکر هفت‌تپه»‌ در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از سه ماه حقوق و سوء مدیریت این کارخانه، «اسماعیل بخشی»‌ و «مسلم آرمند» از سوی دستگاه‌های امنیتی بازداشت شدند. 
اسماعیل بخشی به عنوان نماینده کارگران چندین بار در تجمعات  سخنرانی کرده بود و در روزهای گذشته تصاویری  از حرف‌ها و گریه‌های مسلم آرمند نیز در فضای مجازی بارها بازنشر شده بود.