شعار کارگران معترض فولاد اهواز: مرگ بر ستمگر

25 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


اعتصاب کارگران فولاد اهواز در سی و هفتمین روز متوالی ادامه داشت و معترضان در نقاط مختلف شهر اهواز از جمله بازار دست به تجمع زدند.
برخی گزارش ها حاکی از حضور نیروهای ضدشورش در شهر اهواز است. معترضان شعار صدای هر که گارگر، مرگ بر ستمگر سر دادند.