کارگران معترض فولاد اهواز: اسلام و پله کردند، مردم و ذله کردند

25 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


اعتصاب کارگران فولاد اهواز در سی و هفتمین روز متوالی ادامه داشت و معترضان در نقاط مختلف شهر اهواز از جمله بازار دست به تجمع زدند. برخی گزارش ها حاکی از حضور نیروهای ضدشورش در شهر اهواز است.