شعار کارگران فولاد در اهواز: نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب

24 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


کارگران فولاد اهواز در ۳۶روز اعتصاب خود در نقاط مختلف شهر اهواز از جمله بازار و مراکز دولتی تجمعات اعتراضی برگزار کردند و علیه دولت جمهوری اسلامی شعار دادند.