شعار «اسلام و پله کردند، مردم و ذله کردند» در تجمع کارگران فولاد اهواز

10 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


کارگران گروه ملی صنعتی فولاد  برای بیست و دومین روز متوالی اعتراض خود را ادامه دادند. این کارگران خواستار راه‌اندازی تولید، ‌بازگرداندن مالکیت این مجتمع از بانک ملی به دولت، و پرداخت کامل دستمزدهای معوقه‌ خود هستند. این کارگران سه ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.