کارگران فولاد اهواز کفن پوشیدند: چرا ما را به ذلت و خواری می کشید

19 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.


کارگران گروه ملی فولاد اهواز در ۳۱ روز از تجمعات اعتراضی خود کفن پوش شدند. «کریم سیاحی» نماینده کاگران فولاد اهواز در این ویدئو در حال سخنرانی است.