خانواده‌های کارگران بازداشتی فولاد خوزستان بار دیگر مقابل استانداری تجمع کردند

08 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خانواده کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد خوزستان بار دیگر برای آزادی بستگان خود مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند.