حضور جعفرپناهی کارگردان سرشناس ایرانی در تجمع کارگران فولاد اهواز

21 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه در تجمعات اعتراضی کارگران فولاد اهواز حضور یافت. گفته می شود آقای پناهی برای تهیه یک فیلم مستند از کارگران فولاد اهواز در این تجمع حضور یافته است.