حرف‌های یکی از معترضان نیشکر هفت تپه: آقایان مسئول رحم کنید به این مردم

30 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه در روز هفدهمین ادامه یافت. معترضان بار دیگر مقابل فرمانداری شهر شوش تجمع کردند.