تجمع کارگران نیشکر هفت تپه: نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد

24 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


کارگران کارخانه «نیشکر هفت‌تپه» در دهمین روز از اعتصاب خود مقابل فرمانداری شوش در استان خوزستان دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارگران خواستار دولتی شدن این کارخانه و پرداخت چهار ماه حقوق معوقه خود هستند.