چهاردهمین روز اعتصاب کارگران «نیشکر هفت‌تپه»: «مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر»

27 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


کارگران شرکت «نیشکر هفت‌تپه»‌ در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از سه ماه حقوق و سوء مدیریت این کارخانه برای چهاردهمین روز در شهر شوش استان خوزستان تجمع کردند و شعار «مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر» سردادند. 
گزارش‌ها حاکی از بازداشت چندتن از کارگران معترض از سوی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی است.