حرف‌های یک معلم در تجمع کارگران هفت‌تپه؛ وقتی پول بی‌ارزش می شود به ما می‌دهند

27 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


کارگران شرکت «نیشکر هفت‌تپه»‌ در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از سه ماه حقوق و سوء مدیریت این کارخانه برای چهاردهمین روز در شهر شوش استان خوزستان تجمع کردند.