پانزدهمین روز از تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

28 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


در پانزدهمین روز از تجمعات کارگری شرکت  نیشکر هفت تپه در شهر شوش واقع در خوزستان، تجمع‌کنندگان خواستار آزادی کارگران بازداشتی شدند.