شانزدهمین روز تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در شهر شوش

29 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


شانزدهمین روز تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در شهر شوش در حالی برگزار شد که معترضان خواهان آزادی کارگران زندانی شدند.