حمایت دانشجویان از کارگران هفت تپه: فرزند کارگرانیم، کنارشان می مانیم

29 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


دانشجویان پردیس مرکزی دانشگاه تهران روز سه شنبه ۲۹ آبان ماه در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه دست به تجمع زدند.