پانزدهمین روز تجمعات اعتراضی کارگران فولاد اهواز

03 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای پانزدهمین روز متوالی روز شنبه ۳ آذرماه در شهر اهواز دست به تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف شهر زدند.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای پانزدهمین روز متوالی روز شنبه ۳ آذرماه در شهر اهواز دست به تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف شهر زدند.