ادامه تجمعات کارگران هفت تپه در بیستمین روز متوالی

03 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تجمع کارگران هفت تپه روز شنبه سوم آذرماه در شهر شوش ادامه یافت. کارگران معترض خواهان آزادی اسماعیل بخشی، کارگر زندانی و بازگرداندن این شرکت از بخش خصوصی به بخش دولتی هستند.