بیست و یکمین روز تجمعات اعتراضی کاگران هفت تپه

04 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


تجمعات کارگران نیشکر هفت تپه روز یکشنبه چهارم آذرماه در شهر شوش ادامه یافت. معترضان خواهان آزادی اسماعیل بخشی کارگر زندانی و بازگرداندن این شرکت به بخش دولتی هستند.