افزایش اعتراضات کارگری در ایران در آستانه روز جهانی کارگر

01 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران در آستانه فرا رسیدن روز جهانی کارگر گزارشهایی ازافزایش اعتراضات کارگری منتشر شده است . کارگران از جمله به تعطیلی کارخانه ها و عدم پرداخت حقوق برای ماهها معترضند . گزارش کوروش صحتی