فیلم ارسالی شما: کارگران معترض خواستار استعفای وزیر کار شدند

11 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در شرایطی که دولت سعی داشت یک مراسم فرمایشی روز کارگر برگزار کند، کارگران معترض در مقابل خانه کارگر شعار دادند: «وزیر بی‌لیاقت؛ استعفا استعفا»