روز جهانی کارگر در ایران؛ تداوم اعتراضات و بازداشت فعالان کارگری

10 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانه فرارسیدن یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر گروهی از فعالان کارگری در ایران بازداشت شده اند.همزمان تجمعات صنفی دامنه داری در کارخانه های مختلف ایران شکل گرفته است . گزارش کوروش صحتی