گزارش علی جوانمردی از تلاش محمدجواد ظریف در کردستان عراق برای دور زدن تحریم های آمریکا

25 دی 1397