اعتصاب غذای ۲۹ زندانی سیاسی زندان ارومیه

14 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنا به گزارش چند گروه مدافع حقوق بشر ایرانی ۲۹ نفر از زندانیان زندان ارومیه، از حدود دو هفته پیش دست به اعتصاب غذا زده‌ و اعلام کرده‌اند که تا زمان رسیدگی به خواسته‌‌های خود همچنان به این اعتصاب غذا ادامه خواهند داد. گزارش کوروش صحتی