اعتراض نانوایان خاش به قطع برق با ریختن خمیرها مقابل اداره برق

22 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ویدئوی دریافتی/ تعدادی از نانوایان خاش در اعتراض به قطع برق، که منجر به از بین رفتن خمیرهای آماده پخت آنها شد، خمیرها را مقابل اداره برق این شهر خالی کردند.