در اعتراض به کاهش قیمت خرید خیار از کشاورزان؛ جالیزکاران محصولاتشان را در خیابان ریختند

27 بهمن 1398