مالباختگان موسسه مالی و اعتباری کاسپین در رشت بار دیگر تجمع کردند

04 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مالباختگان موسسه مالی و اعتباری کاسپین در رشت روز سه شنبه چهارم دی‌ماه مقابل شعبه گلسار دست به تجمع اعتراضی زدند.