خانواده بهاره هدایت: او با وجود پایان مدت حبس همچنان در زندان است

15 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همسر و خانواده بهاره هدایت فعال دانشجویی و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت می گویند بر اساس قانون، مدت حبس و زندان او به سر رسیده و خانم هدایت از یک ماه پیش، باید از زندان آزاد شده باشد؛ با این حال بهاره هدایت همچنان در زندان است.