تکرار حادثه برای خبرنگاران ایران| گزارشگران، سربازان بدون تجهیزات؛ بهمن سقایی گزارش می‌دهد

03 تیر 1400