کشمکش بر سر واژه "نفوذ" و بازداشت روزنامه نگاران در ایران

03 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازداشت اخیر روزنامه نگاران در ایران که در پی صحبت های آیت الله علی خامنه ای درباره نفوذ دشمنان صورت گرفت با واکنشهای مختلفی روبرو شده است. منتقدان می گویند نفوذ واژه ای است برای تسویه حساب سیاسی و برخورد با مخالفان و منتقدان حکومت.گزارش گوروش صحتی