نگرانی های امنیتی جمهوری اسلامی از نقش فرهنگی روزنامه نگاران در ایران

03 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازداشت اخیر روزنامه نگاران در ایران پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در مورد نفوذ دشمنان / با واکنشهای مختلفی روبرو شده است. منتقدان می گویند نفوذ واژه ای است برای تسویه حساب سیاسی و برخورد با مخالفان و منتقدان.گزارش کوروش صحتی