وضعیت روزنامه نگاران پس از روی کار آمدن دولت روحانی

03 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازداشت اخیر روزنامه نگاران در ایران پس از ابراز نگرانی رهبر جمهوری اسلامی در مورد نفوذ دشمنان با واکنشهای مختلفی روبرو شده است.منتقدان می گویند نفوذ واژه ای است برای تسویه حساب سیاسی و برخورد با مخالفان و منتقدان حکومت. گزارش کوروش صحتی