نگاه شرکت های مد ایتالیا به بازار ایران

14 آوریل 2016
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ایران و ایتالیا قرارداد همکاری در زمینه صنعت مد امضا کردند. در سفر دو روزه ماتئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا به ایران فدراسیون مُد ایتالیا و صنعت پوشاک ایران تفاهم نامه ای امضا کردند که به موجب آن فدراسیون مد ایتالیا، ایران را در زمینه آموزشِ انتقال تکنولوژی مد و دانش دراین حوزه کمک می کند.